Een mooi initiatief voor Ellecom, waar nog steeds aan wordt gewerkt.

 

Meer weten? lees hieronder de laatste nieuwsbrief van de projectgroep.

nieuwsbrief van de initiatiefgroep Zonpark A348.

Ellecoms Zonnepark A348

Er zit beweging in! En dat vier jaar nadat het dorpsinitiatief is gelanceerd door dorpsgenoten Bram en Pieter.

De provincie is eigenaar van de grond tussen op- en afritten van de A348 bij Ellecom. Samen met de gemeente Rheden is er al die jaren contact geweest met de provincie om hobbels en beren te overwinnen. Tijdens de eerste dorpsbijeenkomst in 2018 bleek dat er veel belangstelling is – en die is er nog steeds – voor deelname aan het zonnepark vóór en dóór Ellecom en daarom ook zijn we doorgegaan! De provincie is nu zo ver dat er een aanbesteding voor uitgifte van de grond geschreven kan worden. Ook werken we met onze partner Rijn en IJssel Energie Coöperatie (REIJE) aan de businesscase en

het verkrijgen van subsidies om bij gunning de initiële kosten te kunnen dekken. Het doel is om binnen de voorwaarden een zonnepark te realiseren met minimaal 50% burgerparticipatie waarbij de opbrengsten ten goede komen aan de deelnemers en aan het dorp. Voor een impressie en de enquête: kijk op mvotv.nl/zonparka348. We houden u graag op de hoogte en als er aanleiding voor is organiseren we weer een dorpsbijeenkomst.

De initiatiefgroep kan versterking en extra kennis gebruiken dus als u mee wilt denken dan horen we dat graag! Stuur dan een mail: henk.hakken@upcmail.nl

Namens de Initiatiefgroep
Daniel Wismeijer en Henk Hakken