Bent u een Ellecommer en wilt u meedoen?

vul dan vrijblijvend de enquête in.

Meer weten? Lees dan hieronder de laatste nieuwsbrief

nieuwsbrief van de initiatiefgroep Zonpark A348.

Met deze nieuwsbrief stellen we u op de hoogte van de voortgang en ontwikkelingen rond dit project. We wensen u veel leesplezier!

 

Stand van zaken Zonpark A348

Voordat we daadwerkelijk kunnen beginnen met het bouwen van het zonpark, moeten we eerst een flink aantal procedurele en juridische zaken geregeld hebben. Daar zijn we op dit moment druk mee bezig.

Wat zijn dan die procedurele en juridische zaken?

  • De grond is in eigendom van de provincie Gelderland, en we zijn al een tijdje met de provincie in gesprek. We willen in ieder geval voor 15 jaar afspraken met de provincie maken over het gebruik van de grond. Op 8 april heeft een overleg plaats gevonden tussen de provincie en de gemeente over de mogelijkheden voor het zonpark aan de A348. De huidige gedeputeerde, Peter Drenth heeft aangegeven het een goed initiatief te vinden en wil dit samen met de gemeente faciliteren. Ook geeft hij aan dat de grond niet verkocht zal worden, maar dat is voor het zonpark niet direct een probleem. De locatie ligt in een Nationaal Landschap en dat vraagt om een goede landschappelijke inpassing, geeft de gedeputeerde aan. Zowel de provincie als de gemeente willen snel aan de slag en dat betekent als eerste een wijziging van het bestemmingsplan. Dat is een bevoegdheid van de gemeente en het streven is om dit binnen een jaar voor elkaar te krijgen. Verantwoordelijk wethouder Dorus Klomberg is verheugd over de uitkomsten van het gesprek. Het college ziet het zonpark en vooral de aanpak, bottom-up, als een icoonproject en wil het heel graag samen met de initiatiefnemers en de provincie van de grond trekken.
  • Rijkswaterstaat moet haar goedkeuring geven aan de plek van het zonpark. Het gebied waar we het zonpark hebben bedacht ligt namelijk in het beleidsgebied Grote Rivieren en is een water-afvoerend terrein.
  • De gemeente Rheden zal het gebruik van de grond voor duurzame energieopwekking aan moeten wijzen. Het bestemmingsplan zal daarvoor dus gewijzigd moeten worden. Inmiddels is het ‘Principeverzoek medewerking planologische procedure Zonnepark Ellecom’ aan de Gemeente gestuurd en in behandeling. Binnen de gemeente krijgen we een vast aanspreekpunt, de zgn case manager.
  • Netwerkbedrijf Liander heeft aangegeven dat er een middenspanningskabel aan de overkant van de weg ligt. Hier is relatief eenvoudig een aansluiting naar het net te realiseren waar 2MW op ingevoed kan worden. Ook zijn er geen beperkingen op de netcapaciteit. Op deze manier kan een park gerealiseerd worden met zo’n 8000 panelen.

Als er op alle punten duidelijkheid is en alle voorwaarden zijn bekend dan kunnen we samen met Ellecommers die mee willen denken het ontwerp voor het park maken en een business case opstellen om te zien of het zonpark financieel haalbaar is. Zo ja, dan kunnen we als we subsidie krijgen, het park aanbesteden aan een bouwer en de daadwerkelijke deelname door geïnteresseerden in gang zetten.

Op welke manier wordt u mede eigenaar van een stukje zonpark?

Het zonpark moet eigendom worden van de bewoners van Ellecom. De voorliggende vraag is op welke manier we dat mogelijk maken.

Heel grof gezien zijn er in principe twee mogelijkheden;

  1. een zogenaamd postcoderoos-project of
  2. een financiële investering waar rendement op uitgekeerd wordt.

Korte toelichting op de beide modellen:

  1. Bij een postcoderoos project (de zg. verlaagd tarief regeling) investeren burgers in de roos van een postcodegebied in één of meer zonnepanelen. De energiebelasting op de opgewekte elektriciteit wordt aan de deelnemende burger terugbetaald door zijn eigen energiebedrijf (er zijn een paar bedrijven die hier niet aan meedoen). De opbrengst van de elektriciteit wordt in een ‘pot’ gestopt. Uit deze pot worden onderhoud en administratiekosten betaald. Na een periode van 15 jaar wordt het park verkocht en de pot naar rato verdeeld onder de deelnemers. Om het als postcoderoos project te laten slagen, moet er op alle panelen (+/- 8000 stuks) ingetekend worden. En dat is een risico. Voorwaarde is ook dat de investeerder niet meer gebruikt dan zijn panelen opwekken.
  2. Bij de financiële investering bieden we de burgers (en bedrijven in gelijke mate) de mogelijkheid om te investeren in het zonpark. Van het vermogen dat nodig is om het zonpark te bouwen, moet ten minste 20% worden ingebracht door deelnemers uit Ellecom. De rest van het benodigde kapitaal kan dan gefinancierd worden door een bank en/of investeringsmaatschappij. Net zoals bij optie a wordt de opbrengst van de elektriciteit die verkocht wordt, nu inclusief SDE-subsidie (een bedrag per opgewekte kWh), in een ‘pot’ gestopt. Uit deze pot worden onderhoud en administratiekosten betaald. Tevens worden hieruit de verplichtingen aan de bank en het rendement aan de deelnemers uitbetaald. Het streven is om een rendement tussen de 4 en 6% te realiseren.

Dit zijn de twee meest gangbare participatiemodellen.

In beide modellen wordt er geen elektriciteit van het park rechtstreeks aan deelnemers geleverd. Het zal waarschijnlijk mogelijk worden om bij de energieleverancier die de elektriciteit koopt (bv. Greenchoice of Huismerk Energie) een contract af te sluiten waarbij de elektriciteit van het zonpark “gewaarmerkt” wordt als geleverd aan de individuele deelnemers. Omdat we het beste rendement willen realiseren, zal deze elektriciteit tegen een marktconform tarief worden aangeboden.

Naast de bovenstaande modellen zijn er andere opties en variaties mogelijk die we ook zullen evalueren om te kijken welke het beste aansluit bij uw en onze wensen voor Ellecom.

Heeft u interesse deel te nemen in het Zonpark A348 project? dan kunt dat kenbaar maken door een korte enquête in te vullen via deze link.

Op alle fronten is de initiatiefgroep druk in de weer om voortgang te realiseren. Wij houden u op de hoogte hoe dit initiatief zich verder ontwikkeld!

Met een zonnige groet!

Initiatiefgroep Zonpark A348

Bram Hanstede, Pieter van den Berg, Evelien Luggenhorst, George Lagerberg, David Willemsen, Henk Hakken