ZONNEWAL – Ellecom energie neutraal teaser

Het begon allemaal met de beperkingen van onze eigen woningen waar het plaatsen van zonnepanelen niet mogelijk bleek te zijn.

Er zijn meer mensen die door schaduw of te zwakke dakconstructie geen zonnepanelen kunnen plaatsen. Dit was het begin van ons idee om een geluidswal met zonnepanelen te plaatsen langs de snelweg A345. Deze snelweg eindigt bij ons mooie dorpje Ellecom. De combinatie van geluidsreductie en zelf energie opwekken zorgde voor veel enthousiasme bij onze mede dorpsbewoners.

Daarom hebben we besloten om dit idee ook echt uit te gaan voeren. Inmiddels zijn we in gesprek met de gemeente, Waterschap Rijn en Ijssel, Provincie Gelderland en het lectoraat duurzame energie van de Hogeschool Arnhem en Nijmegen.

Partijen zijn erg enthousiast en middels deze blog hoeden we je op de hoogte!