KENNISCLIP – HAYS en S2FS

HAYS & S2SF

Voor de Hogeschool Utrecht en het Whilhelmina kinder ziekenhuis hebben we een kennisclip gemaakt over de HAYS en S2SF studies

In het HAYS / Health in Adapted Youth Sports onderzoek wordt gekeken of sporten goed is voor de fysieke fitheid en de psychosociale gezondheid van kinderen en jongeren met een lichamelijke beperking of een ziekte.

De S2SF/Sport-2-Stay-Fit studie bestudeert de gezondheidseffecten van sport voor kinderen en jongeren met een chronische ziekte of aandoening.

Voor veel kinderen en jongeren met een chronische ziekte of aandoening is het vaak moeilijk om deel te nemen aan sport- en spelactiviteiten. Dit heeft tot gevolg dat zij weinig actief zijn, wat leidt tot verminderde conditie, een verhoogde kans op obesitas, verminderd functioneren en gezondheidsproblemen.