Radboud Faculty of Science – Healthy Landscape

Aflevering 3 samen isoleren

Door een combinatie van oorzaken is in Nederland en het buitenland een landschap ontstaan waarin de biodiversiteit in toenemende mate onder druk staat. Dit uit zich bijvoorbeeld in het verdwijnen van de boerenlandvogels, het verdwijnen van insecten, de toenemende milieuproblemen en in de verandering van het klimaat. De achteruitgang van de biodiversiteit is zodanig dat dit wordt aangemerkt als een breed maatschappelijk probleem.

Vanuit de Radboud Universiteit willen we, in samenwerking met partners, bijdragen aan het omkeren van deze negatieve trend. Dit kan alleen gerealiseerd worden door een integrale benadering van de groene ruimte, waarin ecologische oplossingen met economische, sociale, cultuurhistorische, bestuurlijke en juridische kaders verbonden worden.

Via het interdisciplinair consortium Healthy Landscape willen wij gamechangers identificeren en best best practices uitwisselen en verbinden. Met als doel om innovaties die een bewezen positief effect hebben op de biodiversiteit op te schalen en te versnellen. Lees meer op www.ru.nl/healthylandscape