Gemeente Rheden omgevingsvisie buitengebied

Omgevingsvisie buitengebied.

Omgevingsvisie buitengebied.

De samenleving verandert steeds sneller en inwoners en ondernemers komen steeds makkelijker zelf met initiatieven en plannen. De Gemeente Rheden wil met dit nieuwe beleid de uitvoering hiervan makkelijker maken. Daarmee lopen ze vooruit op de nieuwe Omgevingswet. Een van de instrumenten van de omgevingswet is de omgevingsvisie. In de omgevingsvisie staan alle strategische doelen die betrekking hebben op de fysieke leefomgeving. Er komen dus geen aparte visies voor verkeer, wonen, milieu, water enzovoort. Deze staan straks allemaal bij elkaar in 1 visie. Zo kunt een inwoner of ondernemer zijn eigen positie snel en goed inschatten.