EVENT Enspiratie 2e bijeenkomst lerend netwerk

Uit het Hart

In maart 2016 is Enspiratie in samenwerking met het Lectoraat HRM van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen een lerend Netwerk Participatiehulp gestart. Het doel van dit lerend netwerk is om kennis te delen over participatiehulp: we besteden aandacht aan de vraag: hoe helpen we mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, naar en tijdens het arbeidsproces. De HR instrumenten die hiertoe zijn ontwikkeld, noemen wij HRM 4.0.